Filipino

living with prostate cancer - thumbnail

Kanser sa prostate - Isang gabay para sa mga lalaking kamakailan lang nadiyagnos

Prostate Cancer – A guide for newly-diagnosed men

PDF Download

What you need to know about Prostate cancer - thumbnail

Ano ang dapat mong malaman tungkol sa kanser sa prostate

What you need to know about Prostate cancer

PDF Download

should i have a psa test - thumbnail

Dapat ba akong magpa-PSA test?

Should I have a PSA test?

PDF Download

about your psa result - thumbnail

Tungkol sa resulta ng iyong PSA

About your PSA result

PDF Download

Prostate cancer support groups - thumbnail

Mga grupong sumusuporta sa kanser sa prostate

Prostate cancer support groups

PDF Download

Understanding Active Surveillance for prostate cancer - thumbnail

PAG-UNAWA sa Aktibong Pagsubaybay(Active Surveillance) para sa kanser sa prostate

Understanding Active Surveillance for prostate cancer

PDF Download

Understanding Surgery for prostate cancer - thumbnail

PAG-UNAWA sa Operasyon - para sa kanser sa prostate

Understanding Surgery for prostate cancer

PDF Download

Understanding Radiation therapy for prostate cancer - thumbnail

PAG-UNAWA sa Radiation therapy para sa kanser sa prostate

Understanding Radiation therapy for prostate cancer

PDF Download

Understanding Hormone therapy for prostate cancer - thumbnail

PAG-UNAWA sa Hormone therapy para sa kanser sa prostate

Understanding Hormone therapy for prostate cancer

PDF Download

Understanding Advanced prostate cancer - thumbnail

PAG-UNAWA sa Advanced na kanser sa prostate

Understanding Advanced prostate cancer

PDF Download

understanding urinary and bowel issues - thumbnail

PAG-UNAWA sa mga side effect sa pag- ihi at pagdumi ng kanser sa prostate

Understanding Urinary and bowel side effects

PDF Download

understanding sexual issues - thumbnail

PAG-UNAWA sa mga isyung sekswal kasunod ng paggamot sa kanser sa prostate

Understanding Sexual issues following prostate cancer treatment

PDF Download

understanding-health-and-wellbeing - thumbnail

PAG-UNAWA sa kalusugan at kagalingan sa kanser sa prostate

Understanding health & wellbeing with prostate cancer

PDF Download

understanding-prostate-cancer-for-partners-and-families - thumbnail

PAG-UNAWA sa kanser sa prostate para sa mga partner at mga pamilya

Understanding Prostate cancer for partners and families

PDF Download

understanding-prostate-cancer-for-lgbtiqaplus-people - thumbnail

PAG-UNAWA sa kanser sa prostate para sa mga kabilang sa LGBTIQA+

Understanding Prostate cancer for LGBTIQA+ people

PDF Download